Meld hier uw reparatie aan!

0$

Bedankt voor uw vertrouwen!

Wat wilt u repareren?

Touchscreen & Display

Achterkant

Tril motor

Wifi Module

Batterij

Laadingang

Software herstellen

Koptelefooningang

Waterschade onderzoek

Microfoon module

Oorspeaker Module

Luidspeaker

Achter Camera

Voor Camera

Homeknop

Aan & uit knop

Volume knop


0$

Maak eerst een selectie

Volgende

Welke kleur heeft uw toestel?


0$

Maak eerst een selectie

Volgende

Snel en eenvoudig geregeld!

Vakkundig en betaalbaar repareren


0$

Maak eerst een selectie

Volgende

Kies uw type scherm

*Origineel

Dit scherm is een *origineel product met de beste kwaliteit

Refurbished

Het touchschreen is een zo goed als nieuw tweedehands product. De glasplaat is 100% nieuw

High Copy

Dit replica scherm, van prima kwaliteit, kan lichte kleurverschillen bevatten ten opzichte van een origineel scherm

*De Apple producten zijn niet 100% origineel maar heeft wel dezelfde top kwaliteit

Indien prijs €0, is dit type scherm helaas niet op voorraad0$

Maak eerst een selectie

Volgende

Welke kleur heeft uw toestel?


0$

Maak eerst een selectie

Volgende

De reparatieprijs is

Deze kunt u vinden aan de achterkant of binnenkant van uw telefoon. Een andere manier om uw IMEI nummer te zien is door te bellen naar *#06#, u belt dan niet maar krijgt de code op uw telefoon te zien


Summary

Description Information Quantity Price
Korting
Total :

1. Prijs

Bij reparaties wordt uitgegaan van de
klachten en defecten die door de klant zijn opgegeven en op het
reparatieformulier / reparatie bon zijn omschreven door de winkelmedewerker of
monteur van GSM Shop Blerick . De prijs van de reparatie wordt uitsluitend
vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op onze website, opgebouwd
uit de benodigde te vervangen onderdelen en de reparatiekosten. Alle vermelde
prijzen zijn inclusief btw. In enkele gevallen kan de online verkoopprijs
afwijken van de daadwerkelijke winkelprijs.2. Prijsopgave

De prijsopgave wordt voorafgaand
aan de reparatie opgesteld door de winkelmedewerker of monteur. De
opdrachtgever (de klant) accordeert de prijsopgave middels een handtekening.
Hierna is de prijsopgave bindend.3. Vrijblijvend

Als bij onderzoek blijkt dat de
prijs van de reparatie hoger uitvalt dan het bedrag zoals vermeld op de
website, dan dient de klant voorafgaand akkoord te geven voor de reparatie. In
het geval er geen prijsopgave vermeldt staat op de website en de prijs pas na
onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het
product voor de aangeboden kosten wil laten repareren. In dit geval vindt de
reparatie pas plaats na toestemming van de klant. De klant kan evenwel afzien
van verdere dienstverlening door GSM Shop Blerick en betaalt geen
onderzoekskosten.4. Kwaliteit

Indien daarover niets anders is
afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe hoogwaardige
onderdelen. GSM Shop Blerick behoudt zich het recht tot het toe-eigenen van de vervangen
onderdelen.5. Reparatie bon

Na reparatie ontvangt de klant de
definitieve reparatie bon waarop de verrichte werkzaamheden, de vervangen
onderdelen en de totaalprijs inclusief btw staan vermeld. De reparatie bon is
gelijk aan de kassabon en geldt tevens als garantiebewijs.6. Aansprakelijkheid

GSM Shop Blerick is aansprakelijk
voor verlies en diefstal van het product vanaf het tijdstip van ontvangst tot
aan het moment van retouring.7. Garantie

GSM Shop Blerick geeft na het
voltooien van de reparatie een reparatie garantie van 6 maanden op de vervangen
onderdelen van de reparatie. Deze garantietermijn gaat in nadat de consument
het product retour heeft ontvangen. De garantietermijn wordt niet verlengd door
garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van de garantie. Op
schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan
producten met bliksem, water, zand, val of vochtschade, wordt géén garantie
gegeven op de vervangen onderdelen. Verder vervalt de fabrieksgarantie bij het
openen van het toestel door de klant of derde nadat de reparatie de shop heeft
verlaten. Bij schade van buitenaf, waaronder valschade, barst schade en
vochtschade, vervalt de reparatie garantie. Bij een aantal fabrikanten komt de
fabrieksgarantie te vervallen nadat deze bij derden is aangeboden ter
reparatie, informeer goed welke garantievoorwaarden van toepassing zijn op het
aangeboden toestel.8. Retour

Wanneer binnen zes maanden na het
retour nemen in de shop van het gerepareerde product de klachten genoemd in
artikel 1 terugkeren, doet GSM Shop Blerick een opgave van de prijs voor een
nieuwe reparatie.

a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht
worden alleen specifiek onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn
vervangen in rekening gebracht.

b. Indien blijkt dat de oorzaak van de
klacht afwijkt van de eerst vastgestelde klachten, dan worden de kosten van de
nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorgegeven, waarna de
klant dan wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie.

c. Na hernieuwde reparatie gaat de
garantie opnieuw in.

d. Let op! Een terugkerende klacht is niet
per definitie eenzelfde technisch defect.9. Verlies van data

GSM Shop Blerick is niet
verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. Een aantal reparaties zoals
o.a. vervanging van moederborden of harddisk gaan gepaard met verlies van data.
De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen
hiervan middels een back-up.10. Vochtschade

Bij een waterschade behandeling
worden wel kosten in rekening gebracht wanneer u het toestel niet laat
herstellen of deze niet meer te herstellen is i.v.m. te hoge kosten t.o.v. de
nieuwwaarde van het toestel. De onderzoekskosten komen te vervallen wanneer u
het toestel laat herstellen in een van onze filialen. Tevens kan het voorkomen
dat na het onderzoek of herstel functieverbetering of -vermindering optreedt
i.v.m. corrosie van componenten. GSM Shop Blerick kan hiervoor niet
aansprakelijk gesteld worden daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in
combinatie met de poging het toestel te herstellen.11. Niet betaalde producten/ diensten

Indien na drie achtereenvolgende
schriftelijke mededelingen per mail of telefonisch van GSM Shop Blerick aan de
klant dat het product gereed is en de klant gedurende een periode van twee
maanden heeft nagelaten voor een betaling te zorgen, is GSM Shop Blerick
bevoegd het product te verkopen en de verschuldigde opbrengsten te verhalen. De
extra gemaakte kosten voor het verhalen van het verschuldigde bedrag zijn voor
rekening van de klant. Voor toestellen waarbij na onderzoek blijkt dat het
toestel niet meer op een economisch haalbare wijze hersteld kan worden, zal de
klant hiervan op de hoogte gesteld worden. Daarin wordt ook de keuze gegeven om
het defecte toestel retour te ontvangen in de shop.12. Geschillen

Op alle geschillen met betrekking
tot reparaties is Nederlands recht van toepassing.

Maak een afspraak